ความสำเร็จของคุณ

คือภารกิจของเรา

บริการ

ของเรา

บริการพัฒนาธุรกิจด้านกีฬา

 

ให้คำปรึกษาด้านแนวความคิดและวางแผนโครงสร้างองค์กรธรุกิจด้านกีฬา เพื่อช่วยสร้างทีมบริหารองค์กรให้สามารถจัดการงบประมาณของโครงการเพื่อให้เกิดผลกำไรตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด

 
ให้คำปรึกษาและวางแผนการจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟใหม่

 

การวิจัยตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การออก แบบสนามกอล์ฟ จัดวางระบบและแผนการพัฒนาธุรกิจ ด้านการเงิน การขายและกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดหาทีมงาน เพื่อเริ่มต้นสนามกอล์ฟอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการบริหารสนามกอล์ฟ

เราทำความเข้าใจแนววิสัยทัศน์ของเจ้าของสนามกอล์ฟและผู้บริหาร และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาช่วยในการวางแผนการพัฒนาสนามกอล์ฟและการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

บริการที่ปรึกษางานบริหาร

 

ให้คำปรึกษาการบริหารและการจัดการแก่เจ้าของและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานของสนามกอล์ฟบรรลุผลแผนประกอบการณ์

 

ทำไมจึงควรเลือก

Absolute Golf Services

  • มุ่งเน้นด้านการบริหารจดัการธุรกิจกอล์ฟและกีฬา
  • บริการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพสูง
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการจัดการสนามกอล์ฟ ทางด้าน กล-ยุทธการตลาด การขาย การบริหารจัดการ การออกแบบสนามกอล์ฟ การซ่อมแซมปรับปรุงรวมไปถึงการสร้างสนามใหม่
  • มืออาชีพด้านการจัดบริหารจัดการอีเว้นกอล์ฟ
  • ให้แนวทางและวางรากฐานเพื่อพัฒนาธุรกิจกอล์ฟให้ประความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  • ให้การบริการที่มีคุณภาพสูงภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ติดต่อเรา

1091/343 ชั้น 4 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ 

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 


อีเมลล์: info@absolutegolfservices.com

ติดต่อเรา
ติดตามเราในโซเชี่ยลมีเดีย
 
ส่งข้อความถึงเรา
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

© 2018 by Absolute Golf Services