ความสำเร็จของคุณ

คือภารกิจของเรา

 

บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารสนามกอล์ฟ

เราทำความเข้าใจแนววิสัยทัศน์ของเจ้าของสนามกอล์ฟและผู้บริหาร และนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาช่วยในการวางแผนการพัฒนาสนามกอล์ฟและการสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

บริการให้คำปรึกษาและดูแลธุรกิจสนามกอล์ฟเปิดใหม่

เริ่มตั้งแต่การวิจัยตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การออกแบบ สนามกอล์ฟ จัดวางระบบและแผนการพัฒนาธุรกิจ ด้านการเงิน การขายและกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดหาทีมงาน เพื่อเริ่มต้นสนามกอล์ฟอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการพัฒนา

ธุรกิจด้านกีฬา

ให้คำปรึกษาด้านแนวความคิดและวางแผนโครงสร้างองค์กรธุรกิจด้านกีฬา เพื่อช่วยสร้างทีมบริหารองค์กรให้สามารถจัดการงบประมาณของโครงการเพื่อให้เกิดผลกำไรตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด

บริการที่ปรึกษา

งานบริหาร

ให้คำปรึกษาการบริหารและการจัดการแก่เจ้าของและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานของสนามกอล์ฟบรรลุผลแผนประกอบการ

 

ทำไมจึงควรเลือก

ABSOLUTE GOLF SERVICES

 
  • มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟ
  • บริการให้คำปรึกษาที่มีคุณภาพสูง
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการจัดการสนามกอล์ฟ ทางด้าน กลยุทธ์การตลาด การขาย การบริหารจัดการ การออกแบบสนามกอล์ฟ การซ่อมแซมและปรับปรุง รวมไปถึงการสร้างสนามใหม่
  • มืออาชีพด้านการบริหารจัดการอีเว้นกอล์ฟ
  • ให้แนวทางและวางรากฐานเพื่อพัฒนาธุรกิจกอล์ฟให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  • ให้การบริการที่มีคุณภาพสูงภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ติดต่อเรา

1091/343 ชั้น 4 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ 

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 


อีเมลล์: info@absolutegolfservices.com

ติดต่อเรา
ติดตามเรา
 
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
ส่งข้อความถึงเรา
สมัครรับข่าวสารและเคล็ดลับจากเรา

เราจะส่งข่าวสารในวงการสนามกอล์ฟและเคล็ดลับในการบริหารจัดการไปให้คุณ

© 2018 by Absolute Golf Services