ลูกค้า

ของเรา

THANA CITY

COUNTRY CLUB

หลังจากการเซ็นต์สัญญาการทำงานร่วมกับ AGS เป็นเวลา 10 ปี สนามกอล์ฟธนาซิตี้คันทรี่คลับได้มีการปรับปรุงสนามและเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยภายหลังจากได้รับคำปรึกษาด้านการบริหารงานจาก AGS ทางสนามธนาซิตี้คันทรี่คลับมีผลกำไรเพิ่มจากเดิมถึง 80% ในเวลา 5 ปี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

NIKANTI

GOLF CLUB

บริษัท AGS ได้รับความไว้วางใจจากสนามกอล์ฟระดับหกดาวอย่างนิกันติให้เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟตั้งแต่เริ่มสร้างสนามจนประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน โดยทาง AGS ยังคงให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาบุคคลากรและการกลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่ทางสนามนิกันติอย่างต่อเนื่อง

© 2018 by Absolute Golf Services